Trong công việc hay học tập, đôi khi bạn hay gặp phải những ký tự đặc biệt, tuy nhiên ít khi bạn để ý về cách đọc và phát âm từ đó. Dưới đây là một vài ký tự đặc biệt mà mình đã sưu tầm trên internet.

Dấu gạch ngang hay gọi là dấu nối: Chúng có tác dụng nối hai hay nhiều từ lại với nhau trong khi dấu gạch ngang tách các từ thành nhiều ý .

@ đọc như “at” trong tiếng Anh

# = number, hash (British English), pound (American English)

$ = dollar

£ = pound (British English)

% = percent 

^ = caret (dùng để đánh dấu chỗ phải thêm chữ còn sót)

& = ampersand ( mình vẫn thường nghe mọi người đọc kí hiệu này là ‘and’ đấy )

* = asterisk (ký hiệu này xuất hiện trên bàn phím điện thoại còn được đọc là Star )

~ = tilde (dùng trong từ điển, để thay cho từ đầu mục trong 1 số phần của 1 mục t / dùng trên chữ n trong tiếng Tây Ban Nha)

! = exclamation mark

() = parentheses

– = hyphen (dấu nối trong từ ghép)

_ = underscore, understroke (dấu gạch dưới từ, ngữ dùng để nhấn mạnh)

+ = plus sign 

– = minus sign

× = multiplication sign

÷ = division sign 

= = equals

[] = square brackets

{} = curly brackets (ký hiệu này có vẻ ko phổ biến lắm)

<> = angle brackets

\ = backslash (dấu gạch chéo ngược, sử dụng chủ yếu trong toán học và lập trình)

/ = slash, solidus (dấu sổ, trong miền Nam còn gọi là sẹc, sử dụng nhiều trogn đời sống hàng ngày, ký hiệu địa chỉ nhà, tính toán, lập trình…)

¶ = paragraph mark, pilcrow sign (dấu này mình chỉ thấy sử dụng trong MS-WORD, còn ngoài ra chưa hề thấy ở đâu cả) 

§ = section sign (sử dụng trong văn chương, sách báo. Chia thành các mục, chương, đoạn…)

¥ = Yen sign

¢ = cent sign

º = degree symbol, ordinal indicator

‘ = apostrophe, prime(dấu móc lưng, dấu phết… dùng trong toán học)

: = colon 

, = comma

… = ellipses

. = full stop/period/dot

? = question mark

“”= quotation marks(AE), inverted comma(BE) (dấu ngoặc kép, dấu nháy)

; = semicolon 

™ = trademark

® = registered

– = dash (gạch đầu dòng)

Phía trên là những sưu tầm trên internet của Blog chúng tôi, rất mong chờ những góp ý của các bạn để kiến thức thêm đa dạng và phong phú hơn.