Trong quá trình học và nghiên cứu tiếng Anh, đôi khi bạn vẫn gặp phải những sai sót và thắc mắc về những sự nhầm lẫn đó. Vấn đề mình xin chia sẻ dưới đây là cách sử dụng, phân việt 2 từ On time và In time.

On time và In time là gì?

+ On time: Đúng giờ, không trễ giờ.

Từ này được sử dụng trong hành động xảy ra chính xác thời gian, đã được lên kế hoạch trước và xảy ra đúng thời gian được quy định trước.

Ex: – The 12 a.m train left on time.

(Chuyến xe lửa 12 giờ khởi hành đúng giờ).

-The event was organized well. It began on time.

(Sự kiện đã được tổ chức tốt. Nó bắt đầu đúng giờ).

*Note: On time = Punctuality: đúng giờ

+ In time: Kịp lúc, sát giờ.

Trong trường hợp sử dụng từ này khi sự việc, hành động xảy ra vừa kịp lúc, sát giờ xảy ra sự việc.

In time for something…

In time to do something…

Ex: – Will you be home in time for dinner?

(Bạn sẽ về nhà kịp bữa tối chứ?)

-Honney went to the class in time to dance.

(Honney đã đi đến lớp kịp giờ để nhảy).

Phân biệt giữa In time và On time như thế nào?

Như đã giới thiệu bên trên, cách phân biệt dễ nhất là On time chỉ thời gian đúng giờ, chính xác. Còn In time chỉ thời gian vừa kịp lúc, sát giờ.

*Các từ trái nghĩa với On time và In time:

On time >< Late

Đúng giờ >< Muộn

Ex: You went to school on time.

(Bạn đã đi học đúng giờ).

You went to school late.

(Bạn đã đi học muộn).

In time >< Too late

Kịp giờ >< Quá trễ

Ex: He got here in time.

(Anh ấy đã đến đây kịp giờ).

He got here too late.

(Anh ấy đã đến đây quá muộn).

*Thành ngữ với cụm từ In time:

Just In time: vừa kịp lúc, vừa đúng lúc

Ex: My family got to the station just in time to catch the train.

(Gia đình tôi đã đến nhà ga vừa kịp lúc bắt chuyến tàu).

Với những chia sẻ trên hy vọng sẽ đóng góp thêm một phần kiến thức về sự phân biệt, giải đáp những thắc mắc bạn thường gặp trong công việc, học tập.

Bạn hãy đóng góp ý kiến ở phần bình luận bên dưới đây để thư viện thêm hoàn hảo.